Οι εργοστασιακές (normal) εξατμίσεις έχουν ως αποστολή τους κατά κύριο λόγο την εξαγωγή των καυσαερίων από τον κινητήρα όσο πιο ομαλά γίνεται και παράγοντας το λιγότερο δυνατό θόρυβο. Για να επιτευχθεί αυτό, μέσα στα σιλανσιέ (καζάνια) της εξάτμισης υπάρχουν δαιδαλώδη φίλτρα τυλιγμένα σε μονωτικό υλικό. Αυτό μειώνει το θόρυβο που παράγει ο κινητήρας, αλλά μειώνει και την απόδοση του κινητήρα. Αντιθέτως, τα βελτιωτικά σιλανσιέ είναι έτσι δομημένα ώστε τα καυσαέρια να φεύγουν πιο ελεύθερα, κάτι που έχει σαν συνέπεια και την αλλαγή του ήχου του αυτοκινήτου