Για τις ανοξείδωτες βελτιωτικές εξατμίσεις που τοποθετούμε δίνουμε έως και 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάλογα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου