Ο normal καταλύτης έχει στο εσωτερικό του κεραμικές κυψέλες (400 cpsi/ κυψέλες ανά τετραγωνική ίντσα) σε παραλληλόγραμμο μοτίβο εμποτισμένες με πλατίνα, ρόδιο και παλλάδιο μέσα από τις οποίες περνάει το καυσαέριο και γίνεται η κατάλυση των βλαβερών ρύπων σε αβλαβείς. Αυτή η διαδικασία προκαλεί σημαντική απώλεια στην απόδοση του κινητήρα.

Οι βελτιωτικοί καταλύτες έχουν τις ίδιες ακριβώς χημικές ιδιότητες με τους normal, αλλά στο εσωτερικό τους έχουν μεταλλικές κυψέλες με λόγο ≤300 cpsi (άρα και μεγαλύτερες κυψέλες). Επιπλέον, οι κυψέλες είναι τοποθετημένες σε σπειροειδές μοτίβο, κάτι που ευνοεί ακόμα περισσότερο την απρόσκοπτη εξαγωγή των καυσαερίων χάρη στο στροβιλισμό που δημιουργείται