Καθόλου. Ο βελτιωτικός καταλύτης δεν επηρεάζει καθόλου τον ήχο του αυτοκινήτου