Για τους κεραμικούς καταλύτες δίνουμε γραπτή εγγύηση 1 χρόνου ή 40.000 χιλιομέτρων. Για τους μεταλλικούς καταλύτες δίνουμε γραπτή εγγύηση έως 2 χρόνων ή 80.000 χιλιομέτρων