Οι μπούκες έχουν σκοπό την αισθητική βελτίωση του αυτοκινήτου, συνεπώς δεν επηρεάζουν τον ήχο της εξάτμισης