Αν ο καταλύτης σταματήσει να μετατρέπει τους ρύπους σε αβλαβείς, τα καυσαέρια που εκπέμπει το αυτοκίνητο είναι πολύ βλαβερά (καρκινογόνα) πρώτον για τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο και δεύτερον για το περιβάλλον. Αν σπάσει ή λιώσει το εσωτερικό του καταλύτη, δημιουργείται ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας του καταλύτη και επιστροφή καυσαερίων που μπορεί να καταστρέψει τον κινητήρα