Όταν τα φίλτρα της εξάτμισης βουλώσουν, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να «αναπνεύσει» όπως πρέπει με αποτέλεσμα να έχει μειωμένη απόδοση και να καταναλώνει περισσότερη βενζίνη. Κατά κανόνα οι εξατμίσεις καταστρέφονται από μέσα προς τα έξω. Όταν ανοίξει μια ρωγμή ή τρύπα σε κάποιο σιλανσιέ, η εξάτμιση είναι πλέον προ πολλού κατεστραμμένη. Η βουλωμένη εξάτμιση μπορεί επίσης να προκαλέσει επιστροφή καυσαερίων άρα και υπερθέρμανση του καταλύτη