Κατά μέσο όρο μια normal εξάτμιση θα πρέπει να αλλάζεται με τη συμπλήρωση 80.000 χιλιομέτρων ή με την πάροδο 2 ετών από την προηγούμενη αλλαγή, έτσι ώστε να έχει τη βέλτιστη απόδοση